02

FABRIC CORNER

ผ้าม่านทึบและผ้าม่านโปร่ง (Curtain & Sheer)

ผ้าม่านทึบและผ้าม่านโปร่ง (Curtain & Sheer) มีผ้าม่านหลายแบบให้เลือก ทั้งผ้าม่านจีบ ผ้าม่านลอน ผ้าม่านพับ ผ้าม่านตาไก่หลากหลายรูปแแบบมีทั้ง ชนิดโปร่งแสง และ แบบทึบแสง (Dimout / Blackout) มีผ้าหลากหลายสีและแบบให้เลือก

มีผ้าม่านหลายแบบให้เลือก ทั้งผ้าม่านจีบ ผ้าม่านลอน ผ้าม่านพับ ผ้าม่านตาไก่หลากหลายรูปแแบบมีทั้ง ชนิดโปร่งแสง และ แบบทึบแสง (Dimout / Blackout) มีผ้าหลากหลายสีและแบบให้เลือก