Processed with MOLDIV

FABRIC CORNER

ม่านกั้นเตียง/ม่านโรงพยาบาล

ม่านกั้นเตียง/ม่านโรงพยาบาล เป็นผ้าม่านที่ใช้สำหรับกั้นเตียงหรือกั้นห้องตามโรงพยาบาลหรือตามร้านนวด สปา คลินิคต่างๆ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่ที่เราต้องการ การติดตั้งสามารถทำได้ทั้งแบบรางตรงรางโค้ง

รางติดกันหลายชุดหรือแบบแยกเดี่แล้วแต่ผู้ออกแบบ ผ้าที่ใช้สามารถเลือกได้ทั้งแบบทึบ หรือแบบโปร่ง+ทึบผสมกัน ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความชอบของลูกค้า